Tìm kiếm
Đóng


 Công đoàn ngành GD&ĐT
Đóng
Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2010-2011 và phương hướng hoạt động năm 2011-2012

[ Cập nhật vào ngày (25/10/2011) ] - [ Số lần xem: 9742 ]

Thực hiện Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 của Ban Thường vụ Công đoàn giáo dục Việt Nam và Nghị quyết công tác năm 2010 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau; trên cơ sở 4 chương trình công tác thuộc hệ thống Công đoàn giáo dục, Ban Thường vụ Công đoàn giáo dục Cà Mau đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 – 2012.


Qua một năm hoạt động, Công đoàn Giáo dục Cà Mau đã tập trung chỉ đạo thực hiện các mặt công tác trọng tâm đạt được những kết quả đáng khích lệ.



BTV Công đoàn GD Theo Công đoàn Giáo dục Cà mau

Xem thêm: Công đoàn


Các ý kiến của bạn đọc







 Video
Đóng


 Quảng cáo
Đóng



 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 52
Members: Thành viên: 2
Tổng: Tổng: 54

Người dùng Online: Lượt truy cập: