Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Công đoàn ngành GD&ĐT
Đóng
Công đoàn Giáo dục Cà Mau kiểm tra hoạt động công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc

[ Cập nhật vào ngày (24/06/2020) ] - [ Số lần xem: 104 ]
Đoàn kiểm tra
Đoàn kiểm tra

Sáng ngày 22/6/2020, Đoàn kiểm tra do bà Đặng Thùy Phương, Chủ tịch CĐGD làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại Trường THPT Hồ Thị Kỷ, TP Cà Mau (Trưởng Cụm thi đua số 1 CĐCS).


Thực hiện Kế hoạch số 49/KH.CĐN ngày 19/5/2020 của Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Cà Mau kiểm tra, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở (CĐCS) năm học 2019-2020; Quyết định số 55/QĐ-CĐN ngày 01/6/2020 của Ban Thường vụ CĐGD tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra.

Sáng ngày 22/6/2020, Đoàn kiểm tra do bà Đặng Thùy Phương, Chủ tịch CĐGD làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại Trường THPT Hồ Thị Kỷ, TP Cà Mau (Trưởng Cụm thi đua số 1 CĐCS).

Theo Quy chế hoạt động công đoàn, CĐCS các đơn vị trực thuộc được chia theo 4 cụm thi đua, Cụm số 1 gồm có 11 đơn vị, trường học (Trường THPT: Hồ Thị Kỷ, Cà Mau, Chuyên Phan Ngọc Hiển, Nguyễn Việt Khái, Tắc Vân, Lý Văn Lâm, phổ thông Dân tộc nội trú, Tân Lộc, Nguyễn Văn Nguyễn, Thới Bình, Tân Bằng).

KT cong doan 1.jpg

(Các thành viên Cụm thi đua số 1 CĐCS chụp hình lưu niệm cùng đoàn kiểm tra)

Nội dung kiểm tra: hoạt động công đoàn, hoạt động Ban nữ công, công tác Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ phụ nữ, tài chính công đoàn và một số hoạt động khác.

Qua kiểm tra thực tế tại Cụm thi đua số 1, đoàn đã đánh giá, nhận định một số vấn đề như sau:

Các trường trong cụm thi đua số 1 đã thực hiện khá tốt Kế hoạch số 49/KH.CĐN ngày 19/5/2020 của Công đoàn Giáo dục, các CĐCS phối hợp tốt với chính quyền cùng cấp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; công tác Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ được lãnh đạo nhà trường quan tâm, tạo điều kiện cho Ban nữ công, Ban VSTBPN hoạt động; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nữ trong các nhà trường được quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt, được tham gia ở các vị trí lãnh đạo của nhà trường (Ban Giám hiệu, Tổ trưởng, Tổ phó…).

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng lưu ý một số nội dung như sau:

Công tác tài chính công đoàn chưa chặt chẽ, một số đơn vị chưa xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, một số mục chi chưa đảm bảo; hồ sơ sổ sách công đoàn lưu trữ không khoa học, chưa hệ thống hóa sổ sách, một số trường chưa xây dựng kế hoạch hoạt động, chương trình công tác của các Ban.

Kết luận của Trưởng đoàn kiểm tra, đề nghị các đơn vị, trường học trong cụm thi đua số 1 bổ sung các yêu cầu của đoàn kiểm tra; các chủ tịch công đoàn tăng cường phối hợp với thủ trưởng đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác công đoàn, nữ công, bình đẳng giới trong đơn vị, trường học; đăng ký thi đua công đoàn cho năm học 2020-2021./.
Phan Hồng Phúc Theo Công đoàn Giáo dục Cà Mau

Xem thêm: Công đoàn


Các ý kiến của bạn đọc

 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 68
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 68

Người dùng Online: Lượt truy cập: