Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Công đoàn ngành GD&ĐT
Đóng
Hướng đến kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ và khởi nghĩa Hai Bà Trưng

[ Cập nhật vào ngày (28/02/2019) ] - [ Số lần xem: 620 ]

Nhân kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2019) và 1976 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, để các hoạt động tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) có ý nghĩa thiết thực, Công đoàn Giáo dục và đào tạo Cà Mau vừa có văn bản hướng dẫn công đoàn cơ sở các cấp đẩy mạnh các hoạt động trong đơn vị sôi nổi, thiết thực, ý nghĩa…


Theo đó, công đoàn cơ sở các cấp tăng cường giáo dục truyền thống của Phụ nữ Việt Nam trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, những đóng góp quan trọng của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Tuyên truyền, giáo dục nữ cán bộ, nhà giáo và người lao động trong ngành phát huy năng lực, sức sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thành công chủ trương đổi mới của ngành theo tinh thần Nghị quyết 29.

Động viên nữ CBNGLĐ hăng hái thi đua, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tin học, ngoại ngữ, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” gắn với tuyên truyền, giáo dục và chuyển đổi hành vi về 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, xây dựng hình ảnh nữ nhà giáo mẫu mực, mô phạm; giữ vững thanh danh nhà giáo. 

Nội dung các hoạt động kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2019) và khởi nghĩa Hai Bà Trưng tập trung tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa của ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Quốc tế hạnh phúc và giá trị lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tuyên truyền về vai trò của nữ CBNGLĐ trong sự nghiệp giáo dục và đổi mới đất nước. Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến nữ CBNGLĐ. Tuyên truyền một số nội dung mới liên quan đến phụ nữ của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Bộ Luật Lao động năm 2012, Luật Bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và những chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Tổ chức diễn đàn, họp mặt kỷ niệm, tổ chức hội thảo, tọa đàm, trao đổi mang tính chuyên đề như lồng ghép giới, công tác nữ công, Vì sự tiến bộ Phụ nữ; vai trò của phụ nữ trong đổi mới giáo dục, đào tạo; nâng cao năng lực nữ nhà giáo, lao động,…, về những chế độ, chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ và ngành giáo dục; về trách nhiệm của phụ nữ đối với việc triển khai Nghị quyết 29; về tổ chức cuộc sống gia đình khoa học; hôn nhân, hạnh phúc gia đình; xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa, kinh nghiệm nuôi dạy con khỏe, ngoan, học giỏi; bình đẳng giới, bạo lực gia đình,....

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, gắn với phong trào thi đua “Hai tốt” và “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; bằng các hình thức đa dạng, phong phú nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục, chuyển đổi hành vi về 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”  trong nữ CBNGLĐ, học sinh, sinh viên. Tổng kết hoạt động nữ công, qua đó biểu dương, khen thưởng những tập thể nữ, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động, đồng thời nhân rộng những điển hình, những tấm gương phụ nữ vượt khó.

 
Thanh Thùy

Xem thêm: Công đoàn


Các ý kiến của bạn đọc

 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 49
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 49

Người dùng Online: Lượt truy cập: