Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Công đoàn ngành GD&ĐT
Đóng
Phát huy sức mạnh của tổ chức công đoàn

[ Cập nhật vào ngày (11/12/2018) ] - [ Số lần xem: 420 ]

Những năm qua Công đoàn ngành Giáo dục Cà Mau đã đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động công đoàn; tích cực chăm lo đời sống nhà giáo và người lao động; triển khai sôi nổi và có hiệu quả các phong trào thi đua... Nhờ vậy, đội ngũ nhà giáo và công nhân, viên chức, lao động trong ngành phấn khởi, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Hằng năm, cùng với việc phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước có liên quan đến chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo của đất nước, Công đoàn ngành Giáo dục Cà Mau tích cực tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động ngành triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục; chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; công tác kế hoạch tài chính và tăng cường cơ sở vật chất; tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục... Qua công tác tuyên truyền, đã tạo bước chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động của cán bộ, giáo viên trong ngành.

Để bảo vệ quyền lợi cho cán bộ, viên chức, Công đoàn ngành đã làm tốt chức năng giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định; tham gia đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tài chính, chuyên môn, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, hội nghị công nhân viên chức và hội nghị người lao động đúng thời gian, phối hợp với chuyên môn rà soát, xét duyệt và kiến nghị với cơ quan chức năng thực hiện chi trả phụ cấp thâm niên, nâng bậc lương, nâng lương sớm, trước thời hạn cho nhà giáo. Công đoàn ngành Giáo dục Cà Mau cũng kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên thông qua các hoạt động như: Tổ chức liên hoan tiếng hát giáo viên, gặp mặt các thế hệ lãnh đạo phòng, trường học đã nghỉ hưu với cán bộ chủ chốt đương chức để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công việc; duy trì phong trào tiết kiệm chi tiêu xây dựng quỹ thăm hỏi, tặng quà cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ, tết, xây dựng nhà công vụ, nhà tình nghĩa và tu sửa nhà cho giáo viên gặp khó khăn về nhà ở; tổ chức cho cán bộ, giáo viên, người lao động đi tham quan...

Ngoài việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, Công đoàn ngành còn tham gia công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo có trình độ cao đáp ứng yêu cầu về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo chất lượng theo hướng chuẩn hóa, đúng quy hoạch, kế hoạch, sắp xếp bố trí đội ngũ công nhân, viên chức, lao động hợp lý; tham mưu với cơ quan quản lý các cấp hỗ trợ, giúp đỡ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong việc xác định nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Cùng với đó, Công đoàn ngành tích cực phát động các phong trào thi đua như: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” với nội dung chính là thi đua “Dạy tốt - Học tốt” với tinh thần “Dạy sáng tạo, học sáng tạo”; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật gắn với các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”; các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Hai không”... Qua việc tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ; góp phần nâng cao trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo. Nhiều tấm gương nhà giáo vượt khó vươn lên, tự học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nỗ lực phấn đấu trở thành giáo viên giỏi đã được phát huy.

Đoàn viên Công đoàn ngành đã tích cực tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục của nhà trường; chủ động, sáng tạo trong thực hiện kỷ cương trường lớp về hội họp, chuyên môn, việc dạy thêm, học thêm được chấn chỉnh. Nhờ đó, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, các cấp công đoàn ngành Giáo dục Cà Mau đã góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Hai tốt” trong ngành giáo dục.
Như Ngọc

Xem thêm: Công đoàn


Các ý kiến của bạn đọc

 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 56
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 56

Người dùng Online: Lượt truy cập: