Tìm kiếm
Đóng


 Công đoàn ngành GD&ĐT
Đóng
“Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”

[ Cập nhật vào ngày (10/04/2017) ] - [ Số lần xem: 184 ]

Đó là phương châm của Đại hội công đoàn giáo dục các cấp tiến tới đại IX Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2018-2023.


Theo đó, trong kế hoạch hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, Công đoàn ngành giáo dục lưu ý quán triệt và triển khai nội dung các Nghị quyết liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hoạt động của tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng công đoàn vững mạnh và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

tải xuống (7).jpg

Thời gian đại hội công đoàn cơ sở tiến hành từ ngày 1/7/2017 đến ngày 31/11/2017. Phương thức tiến hành theo nội dung: thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; tham gia vào dự thảo văn kiện đại hội công đoàn cấp trên; tham gia bổ sung, sửa đổi Điều lệ công đoàn Việt Nam; Bầu BCH, ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ mới của công đoàn cấp mình và đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên nếu có; đề xuất, kiến nghị…

Đại hội công đoàn giáo dục các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và dân chủ của cán bộ, người lao động và tổ chức công đoàn. Tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp, coi trọng chất lượng, tránh phô trương, hình thức, tiết kiệm thời gian và kinh phí.
Đức Hiếu

Xem thêm: Công đoàn


Các ý kiến của bạn đọc Video
Đóng


 Quảng cáo
Đóng Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 78
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 78

Người dùng Online: Lượt truy cập: