Tìm kiếm
Đóng


 Đảng bộ Sở GD&ĐT
Đóng
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ PHONG CÁCH QUẦN CHÚNG, DÂN CHỦ, NÊU GƯƠNG; NÊU CAO TRÁCH NHIỆM GƯƠNG MẪU CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN NHẤT LÀ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CÁC CẤP

[ Cập nhật vào ngày (06/05/2013) ] - [ Số lần xem: 3288 ]


Ban Tuyên giáo trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật  xuất bản cuốn sách “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”(Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị năm 2013).

Nhằm tuyên truyền rộng rãi tài liệu trên, Ban biên tập Website Sở GD&ĐT đăng toàn văn tài liệu nói trên để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức...có thể tải về để tham khảo và học tập.
Tập tin đính kèm

BBTCác ý kiến của bạn đọc Video
Đóng


 Quảng cáo
Đóng Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 47
Members: Thành viên: 2
Tổng: Tổng: 49

Người dùng Online: Lượt truy cập: