Tìm kiếm
Đóng


 Đảng bộ Sở GD&ĐT
Đóng
Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên phải đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, đúng thực chất

[ Cập nhật vào ngày (22/11/2011) ] - [ Số lần xem: 3115 ]

Ngày 18-11, Ban Tổ chức Tỉnh ủy hội nghị triển khai thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 11-10-2011 của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản có liên quan "về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Dự hội nghị có Thường trực, Trưởng ban, Phó Trưởng ban và cán bộ nghiệp vụ Ban Tổ chức huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo ban, Trưởng các phòng thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy.    Căn cứ hướng dẫn số 07-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành Kế hoạch số 09-KH/TU, ngày 14-11-2011. Theo đó, mục đích yêu cầu nhằm đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên để cấp ủy các cấp đề ra chủ trương, giải pháp xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thực hiện mỗi năm một lần gắn với tổng kết công tác năm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc bình chọn tổ chức cơ sở đảng và đảng viên để biểu dương, khen thưởng phải đảm bảo chất lượng và đúng quy trình, thủ tục quy định. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần tổ chức quán triệt sâu sắc về mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cho cấp ủy cơ sở và đảng viên; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thẩm định chặt chẽ việc thực hiện ở cơ sở, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, đúng thực chất; khắc phục bệnh thành tích trong đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên các cấp.

    Kế hoạch số 09-KH/TU chỉ rõ: Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của đảng viên.

    Về tiến độ thực hiện: Các tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng viên tiến hành kiểm điểm, đánh giá chất lượng hoàn thành trong tháng 12 hàng năm báo cáo về cấp ủy cấp trên trực tiếp. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, khen thưởng, kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên và báo cáo về Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) trước ngày 10-2 của năm sau. Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn, kiểm tra, khảo sát; tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và đề xuất khen thưởng các đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định; báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 1-3 của năm sau.

T.MINH
CMH Theo baoanhdatmui

Xem thêm: Đảng - Đoàn thể


Các ý kiến của bạn đọc Video
Đóng


 Quảng cáo
Đóng Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 52
Members: Thành viên: 2
Tổng: Tổng: 54

Người dùng Online: Lượt truy cập: