Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Đảng bộ Sở GD&ĐT
Đóng
Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân

[ Cập nhật vào ngày (18/01/2018) ] - [ Số lần xem: 179 ]

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và mừng Xuân Mậu Tuất 2018.


Theo đó, tập trung tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân để nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 88 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân ta; củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân ta đối với Đảng, với chế độ; khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng và kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm. Lồng ghép tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII) và chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” gắn với tuyên truyền những thành tựu kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của tỉnh.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các chỉ tiêu, kế hoạch phát triến kinh tế - xã hội năm 2018.
Hồng HạnhCác ý kiến của bạn đọc

 Video
Đóng
 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 51
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 51

Người dùng Online: Lượt truy cập: