Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Đảng bộ Sở GD&ĐT
Đóng
Tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”

[ Cập nhật vào ngày (08/01/2018) ] - [ Số lần xem: 75 ]

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo các cơ quan báo, đài trong tỉnh; UBMTTQVN tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (24/02/1848 – 24/02/2018).


Tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” được C.Mác và Ph.Ăngghen soạn thảo, hoàn thành trong một thời gian rất ngắn; được công bố vào ngày 24/2/1848; lần đầu tiên được xuất bản tại Luân Đôn, ít lâu sau được xuất bản bằng nhiều thứ tiếng khác nhau ở nhiều nước trên thế giới.

Tư tưởng cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin nói chung, của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” nói riêng là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam; được Đảng ta vận dụng vào công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thể hiện rõ nhất trên lĩnh vực kinh tế, chính trị và xây dựng Đảng.

170 năm trôi qua, kể từ khi “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời cho đến nay, thế giới đã có nhiều biến đổi, song lịch sử tiếp tục chứng minh rằng, những tư tưởng vĩ đại của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” sẽ tiếp tục soi đường cho nhân loại tiến về tương lai ngày càng tốt đẹp hơn.

Công văn nêu rõ, các cơ quan, đơn vị cần tập trung tuyên truyền về hoàn cảnh, ý nghĩa của sự ra đời tác phẩm; những tư tưởng cơ bản trong tuyên ngôn của Đảng cộng sản; khẳng định giá trị thời đại và sự vận dụng tuyên ngôn Đảng Cộng sản vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

 

              
Ngọc HươngCác ý kiến của bạn đọc

 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 28
Members: Thành viên: 1
Tổng: Tổng: 29

Người dùng Online: Lượt truy cập: