Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Đảng bộ Sở GD&ĐT
Đóng
Cái Nước: Quán triệt Nghị quyết TW 6 khóa XII cho cán bộ, giáo viên

[ Cập nhật vào ngày (04/01/2018) ] - [ Số lần xem: 127 ]

Ngày 4/01, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Cái Nước, Ban Tuyên giáo huyện uỷ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII của Đảng.


Tham dự buổi học có hơn 300 cán bộ, giáo viên các trường THPT Cái Nước, Nguyễn Mai, Phú Hưng, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và các phòng, ban , ngành đoàn thể cấp huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu nội dung cơ bản các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Một số vấn đề tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, năng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Về công tác dân số trong tình hình mới.

Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất ưu việt, tốt đẹp của chế độ ta, được xã hội đặc biệt quan tâm.

Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết giúp cán bộ, giáo viên nâng cao nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động, mà còn đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân từ vị trí, trách nhiệm và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, liên hệ với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, bố trí nguồn lực, phân công trách nhiệm, xác định quyết tâm, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống. 
Thang Hoàng NênCác ý kiến của bạn đọc

 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 50
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 50

Người dùng Online: Lượt truy cập: